Ravnanje z odpadnimi vodami

BIOCLEAN

Biološko čistilo za porabno vodo

 

BIOCLEAN odstrani težave z vonjem v pralnicah s pripravo porabne vode. V biološkem čistilu vsebovani mikroorganizmi použijejo delce umazanije in ostalih snovi v porabni vodi. Rezervoarji in cevi naprave za pripravo vode bodo ponovno čisti, voda pa bistra in brez vonja.

FLOCCER

Sredstvo za flokulacijo

 

FLOCCER je visokozmogljivo sredstvo za flokulacijo za obdelavo umazane vode s sledečim čiščenjem. Dovajamo ga preko dozirnega sistema naprave za pripravo vode v jašek za prestrezanje umazane vode – za optimiran proces sedimentacije v sistemu sedimentacijskih korit.

LEACHER

Natrijev lug

 

LEACHER uporabimo kot sredstvo za nevtralizacijo pri napravah za reciklažo vode. Produkt dodajamo preko dozirnega sistema reciklažne naprave porabni vodi. LEACHER dvigne kisel pH porabne vode v nevtralno pH-območje. S tem se optimira npr. učinek sredstva za flokulacijo.

OXIDIZER

Nevtralizator vonjav

 

Specialni izdelek OXIDIZER je visokoučinkovit nevtralizator vonjav. Le-ta nevtralizira vonjave kemičnega izvora v pralnicah s procesnotehničnimi težavami na področju reciklirnih naprav za tehnično vodo in v bazenih, kjer se nabirajo usedline umazane vode.

ANTIFREEZE

Zaščita pred zmrzaljo za pralna mesta

 

ANTIFREEZE se uporablja kot zaščita pred zmrzovanjem v talnem ogrevanju pralnih mest in v obtočilnem sistemu zaščite pred zmrzovanjem samopostrežnih pralnih sistemov. ANTIFREEZE preprečuje zamrznitev vodnih napeljav. Mejo temperature zmrzovanja lahko nastavimo z ustreznim redčenjem.

WATERSOFT

Mehčalec tekočin

 

WATERSOFT je visokozmogljiv antiskalant, uporaben v napravah s povratno osmozo z dozirnikom, ki delujejo z dodatno količino vode manj kot 120 m³/dan ter obratujejo z nizko stopnjo nadzora. Odstranjuje trdoto iz dotočne vode in preprečuje zamašitev membran.

VITALIZER

Regeneracijska sol

 

VITALIZER je regeneracijska sol za mehčalne naprave. V teh napravah se mehka voda vzpostavi s postopkom ionske izmenjave. Z regeneracijsko soljo se v napravi vsebovana smola za ionsko izmenjvao ponovno regenerira, če je izčrpana in več ne more vezati novih apnenčevih delcev.