Sušilna cona

Sušilna pihala

Predsušilec- vgradni dodatek AEROPRO

Vgradni dodatek na okvir s sprednje strani iz pocinkanega jekla s praškastim lakiranjem Duplex ustreza za sušilna pihala generacije AEROFLEX. AEROPRO sestoji iz dveh električnih nihajočih predsušilnih enot z vgrajenimi pihali in pnevmatsko vodenim zračnim izpuhom iz eloksiranega/oksidiranega aluminija. Zračni tok je na začetku usmerjen proti sprednjemu delu vozila. Predsušilni enoti se spustita ujemajoče z vozilom in usmerita kot zračnega izpuha proti zadnji strani vozila. Tako zračni tok dolgo ostaja na koncu vozila in se s tem dvigne uspešnost sušenja. Motorna uspešnost: Strešna pihala 2 x 7,5 KW, energetsko optimirano, z lahnim tekom zračnih koles.

Sušilna pihala AEROFLEX-1

Stabilni portalni okvir iz pocinkanega jekla s praškastim lakiranjem Duplex.

Strešno sušenje: Nepremična strešna puša iz eloksiranega/oksidiranega aluminija in dveh energetsko optimiranih pihal po 7,5 KW motorne uspešnosti in z lahnim tekom zračnih koles.

Stransko sušenje: 2 nepremični stranski puši iz eloksiranega/oksidiranega aluminija, vsaka stranska puša ima eno energetsko optimirano pihalo z možnostjo izbire 7,5 KW ali 5,5 KW motorne uspešnosti in z lahnim tekom zračnih koles. Možnost dogradnje: predsušilec AEROPRO ali sušilne puše za dostavna vozila.

Sušilna pihala AEROFLEX-2

Izvedba na okviru, stransko sušenje in izgradna možnost kot pri sušilnih pihalih AEROFLEX-1, ampak z alternativno strešno pušo: strešno sušenje: obliki sledeča teleskopska strešna puša s sistemom svetlobne zapore in električnim hodnim pogonom, dvema energetsko optimiranama pihaloma (možnost izbire 7,5 KW ali 5,5 KW motorne uspešnosti) in z lahnim tekom zračnih koles.

Možnost dodatnega sušilca: sušilec za dostavna vozila

Za možnost sušenja na zgornjem in stranskem področju. Dve enoti s po enim pihalom (motorna uspešnost 3 KW) in z pritrdilno konzolo za AEROFLEX-okvir. Ročno nastavljivo na višino, nagib in kot.

Sušilno pihalo AEROFLEX-3

Izvedba na okvir, stransko sušenje in izgradna možnost kot pri sušilnih pihalih AEROFLEX-1, ampak z alternativno strešno pušo: strešno sušenje: obliki sledeče strešno pihalo z do 25° nagibom iz eloksiranega/oksidiranega aluminija s sistemom svetlobne zapore, nagibnim motorjem in dveh optimiziranih pihal (vsako z motorno uspešnostjo 5,5 KW).

Dvojni sušilec AEROFLEX-4

Dvojni sušilec AEROFLEX-4 je varčen s prostorom in učinkoviti sušilni agregat, ki je specializiran na kratke pralne proge. Zaradi majhne prostornosti  in nizke pihalne priključne vrednosti z okrog 30 KW lahko ta dvojni sušilec nadomesti tudi preprosti sušilec in tako optimira sušilni dosežek pralne steze. Z vstavkom dveh obliki vozila sledečih in strešnim pihalom z nakonom do 45° zadaj se opravi  dvojno sušenje horizontalnih in zadnjih predelov vozila. V vsak strešni sušilec sta vstavljeni 2 energetsko optimirani 3,8 KW zračni pihali. Dvojno stransko sušenje sledi preko skupno 4 negibljivih izpustov zraka (2 levo, 2 desno), ki so optimalno oskrbovani z dvema 7,5 KW-ima zračnima pihaloma. Vsi prezračevalni motorji so serijsko kombinirani z lahnim tekom zračnih koles, ki znižujejo porabo energije in so trdni sestavni del Christ Greenline-strategije. AEROFLEX-4 je možno nadgraditi s parom VAN-dodatnima sušilcema, da se opravi tudi sušenje  v višini nad 1.600 mm.

Optimalna izvedba okvira: DURAPROTECT

Tekstilni sušilni agregati

Sušilni portal Evolution EVO-4S, 2 valja in 1 prečnosredinski

2 spredaj vgrajena stranska valja dosušita vozilo spredaj, na strani in zadaj. Desni valj (EVO-1) se odpre preko merjenja delovne uspešnosti na električnem valjčnem pogonu preko sistema zračnega cilindra, regulacija tlaka poteka preko napenjalnega vzmetnega sistema. Levi valj (EVO-4) se  odpre spredaj čisto mehansko s pogonom vozila naprej in sledi zadaj čisto mehansko z nastavljivo poševno lego X-Rail tekočo tirnico (sredinsko prekrivanje). Električni prečnosredinec suši na horizontalnih površinah in zgornjih stranskih površinah.

 Sušilni portal Evolution EVO-1, 3 valji

FOLLOW-UP strešni valj suši na horizontalnih površinah in na zadnjih površinah vozila. Valj se dviga s pomočjo elektrodvižnega pogona z vrvjo na sprednjem delu vozila  in se spušča na zadnjem delu vozila (pnevmatski premik kota). Sledeči stranski valji sušijo vozilo spredaj, ob strani in zadaj. Oba valja se odpirata z merjenjem delovne moči na električnem valjnem pogonu preko zračnega cilindričnega sistema, regulacija tlaka sledi preko napenjalnega vzmetnega sistema. S specialnim SENSIDRY-valjčno oblogo se hkrati doseže sijoči učinek na laku.

Sušilni sredinec, prečno-viseči, prostostoječi

Stabilni okvir iz pocinkanega jekla s praškastim lakiranjem Duplex in s plastičnimi vrati. Sušilni sredinec na električni pogon s svojimi 4 DURAPROTECT zibajočimi prevzemi za sušilni tekstil  se giba prečno k vlečni smeri vozila. Sredinec je nameščen za pihalnim sušenjem. Ta skrbi s svojimi tekstilnimi trakovi za naknadno sušenje preostalih kapljic na horizontalnih površinah in na zgornjih stranskih straneh vozila.

Sušilni trakovi

TEDDYTEX®- sušilni trakovi

Za izplakovanje za notranje strani zrcal z osmozno vodo (prepustno). Cevna napeljava vsebuje na bočnih straneh vozila pršilno-pušni enoti in se montira na zadnjo stran Alu-Premium oboka.

TEDDYTEX®-MICROTEX-sušilni trakovi z aktivnim menjalnim sistemom

Aktivni menjalni sistem: Na vse 4 nihajnice se pritrdi »Aktivni menjalni sistem« / „Aktiv-Wechsel-System“, kamor se napeljejo sušilni trakovi. Če je trak zmočen, le-tega ni potrebno odstraniti, ampak se suhi del traku preprosto potegne navzdol in mokri del zdrsne navzgor. Dvobarvni tekstilni zamaški preprečujejo zdrs iz temeljnega nosilca in nakažejo osebju, kateri trak je že bil zamenjan. Tako je možna menjava materiala tudi pri tekočem delovanju. Oprema: TEDDYTEX-trakovi za sprednji dve nihajnici, močno vpijajoči Mikrotex-trakovi za zadnji dve nihajnici.

Sušilne trakove je možno prati v pralnem stroju in sušiti v sušilcu.

 

Multimedija