Strojno predpralno območje

Strojno predpralno območje – predpršilni sistemi

Naprava za pršitev pene, aluminijast premium obok, LED-osvetljava, vključen prikaz programa

Privlačen vhodni portal iz praškasto prevlečenega aluminija s sistemom za zaznavanje vozil in določanje višine vozil. S sprednje strani obdano s prozornimi obloženimi plastičnimi ploščami. Razsvetljava zadnje strani oboka je zasnovana z LED-no tehniko. Prikaz programa sledi preko 6 LED svetlobnih prikazov v levem stebru. Možna je nabava prikaza poteka korakov.

Alternativna talna oprema:

a) brez programskega prikaza (levi steber potem tudi z napotki vhodne vožnje)
b) brez šob za ustvarjanje pene in reaktorja pene (kot predpršilni obok s ploščatimi pršilnimi šobami za peno)

Pena iz ploščatih pršilnih šob od Christ-a

Za posebno optiko na oboku pene. Tepih iz pene se nanese enakomerno in ciljno. Gospodarno: manj kemije in porabe vode.

Pokazatelj posameznih korakov

Za prikaz reklamnih in ponudbenih besedil. Z računalniško programsko opremo svobodno programiranje besedil.

Naprava za posebno peno FOAM WALL za Alu-Premium-obok (dogradni del)

Vozilo se intenzivno naprši s peno in efektno osvetli z vgrajenimi LED-lučkami (možna barvna nastavitev). Atraktivni FOAM WALL je idealna ponudba za povišanje povprečne cene pranja. Možno ga je kupiti kot dodatni program ali ga vključiti v Premium – programe. Izmenljivo sprednjo stran je možno na obeh straneh opremiti z besedili (npr. kot sezonsko ponudbo), ob aktivaciji programa se osvetli z belimi LED žarki.

Naprava za posebno peno FOAM WALL, DURAPROTECT obok

Prostostoječi FOAM WALL opravlja enake naloge kot vgradna komponenta na strani 14, se pa dobavi v lastnem DURAPROTECT-oboku. Na ta način ga je možno postaviti tudi k pralnim portalom in vključiti dodatni kemijski produkt (kot npr. BLASTER) kot dodatno ponudbo. To zvišuje povprečno ceno pranja. Sprednji pokrovi DURAPROTECT-oboka so lahko spisani z dodatno ceno (npr. v BLASTER-dizajnu).

Predpršilna naprava, Alu-Premium-obok, neosvetljen

Sprednja stran oblečena v plastične z napisi opremljene plošče. Brez osvetlitve. Alternativna izvedba oboka: s pršilnimi šobami in penastim reaktorjem (namesto ploščatih pršilnih šob).

Visokotlačni predpralni sistemi

JETSTREAM-EXPRESS

Specialno pri hitri pralni zasnovi je nujno učinkovito in močno strojno visokotlačno predpranje, da vozilo pripravi na glavno pranje. JESTREAM-EXPRESS močno naprši vozilo s svojimi 5 nihajočimi visokotlačnimi enotami šob (šobe s točkastim metom). V sestavi z dvema prikladnima batnima membranskima črpalkama (do 250 μm velikost delcev) za sanitarno vodo  je možno doseči delovni pritisk do približno 140 l/min. Visokotlačne enote šob pršijo na začetku vozilu nasproti in na koncu usmerijo v zadnjo stran za temeljito pranje zadnje strani. Stranske enote delajo na izmenjavi odvisno od področja vozila. Temeljni okvir: serijsko DURAPROTECT.

JESTREAM SEMI-EXPRESS

Idealno za pralne steze s SEMI-EXPRESS-pralnim sistemom. Obok razbremeni osebje pri ročnem predpranju in tako zmanjša delovni vložek. 4 nihajoče visokotlačne enote (delovni pritisk približno 50 barov pri približno 70 l/min) napršijo vozilo. Te enote pršijo vzporedno na vozilo in se nagnejo na koncu vozila k zadnji strani. Temeljni okvir: DURAPROTECT.

JESPREAM-MATRIX

Kombinacijo JESTREAM-EXPRESS ali JESTREAMSEMI-EXPRESS lahko vgradimo tudi direktno na visokotlačno pralno napravo za kolesa in pragove. Tako dobimo kompletno visokotlačno predpralno kombinacijo. Smo fleksibilni: kombiniramo po želji tudi batno membransko črpalko z 80 bari in jo prilagodimo številu visokotlačnih šobnih enot.

Predpralni sistemi

Srednjetlačna pršilna naprava, vgrajena na Evolution-pralni portal

Za celostno splakovanje natopljene umazanije s srednjetlačnimi pršilnimi pušami. Pršilni snop se lahko vgradi na različne razvojne pralne portale (na sliki na robu/ob okviru Kinematic strešnega valja). Zasnovan za oskrbo s krožno tlačilko do 16 barov pri 100 l/min.

Srednjetlačna pršilna naprava, DURAPROTECT obok.

Visokokakovostni srednjetlačni obok v izvedbi DURAPROTECT. Cevi s pršilnimi šobami se vgradi na zadnji strani oboka. Obok je zasnovan za oskrbo z rotacijsko črpalko do 16 barov pri 100 l/min (na željo tudi v kombinaciji z batnimi membranskimi črpalkami).

Srednjetlačna pršilna naprava, Alu-profil obok

Cenovno ugoden srednjetlačni obok iz praškasto lakiranih aluminijastih profilov. Cevi s pršilnimi šobami se vgradi na zadnji strani oboka na kotne konzole. Obok je zasnovan za oskrbo z rotacijsko črpalko do 16 barov pri 100 l/min.

Visokotlačni pralni sistemi za kolesa

Naprava za pranje koles in pragov TIREJET

TIRJET čisti s 360° vrtečo visokotlačno enoto s šobami na obeh straneh vozila na področju gum in pragov. Običajno je postavljena za pralno napravo gum s ščetkami, da izplakne natopljeno umazanijo na platiščih. Delovni pritisk: do 50 barov pri približno 70 l/min (oskrba preko batne membranske črpalke s primerno očiščeno vodo).

Naprava za pranje koles in pragov HD-ROTATION, sovozeča

Učinkovita visokotlačna naprava za pragove in platišča. ROTATION specialno ustreza postavitvi za napravo za pranje koles s ščetkami. Na vsako stran vozila paralelno prši proti vozilu električno poganjana 360° vrteča se križna naprava z visokotlačnimi pušami, ki se hkrati pomika z vozilom (približno 1000 mm) in tako izpira umazanijo. V kombinaciji z batno membransko črpalko (do 250 μm velikosti delcev) doseže delovni pritisk do 80 barov pri približno 70 l/min.

Možnosti: Nastavitev poševnega naklona na 3 delne kote: Poševno proti kotom sprednje strani vozila, potem paralelno na vozilo, nato poševno proti kotom zadnje strani vozila.

Naprava za pranje koles in pragov MATRIX, sovozeča

Za visokotlačno čiščenje področja pragov, platišč in specialno za prtljažnik gum. Ta agregat je idealno dopolnilo za pralne steze z hitro pralno zasnovo, saj se groba umazanija temeljito očisti. Vozilo se idealno pripravi na naslednje pralne postaje. Na vsaki strani pereta dve nihajoči visokotlačni napravi (šobe s točkovnim nanašanjem) in se hkrati pomikata z vozilom (približno 1000 mm), ko spirata natopljeno umazanijo z vozila. Z vgrajenim mehanizmom naklona se opereta tudi sprednja in zadnja stran avtomobila.  V kombinaciji z dvema batnima membranskima črpalkama (do 250 μm velikosti delcev) doseže delovni pritisk do 50 barov pri približno 140 l/min.

Mehanski sistemi za pranje koles

Naprava za pranje koles in pragov, ležeča po dolžini

Za intenzivno čiščenje koles in spodnjih stranskih delov vozila z eno horizontalno in z enim pralnim kolutom levo in desno. Oba horizontalno ležeča pralna koluta, ki sta vgrajena na stoječo konstrukcijo in nagnjena v smer vožnje, se prilagajata vsaki širini vozila. Področje kolesa se ob pralnem kolutu opere s pomikanjem mimovozečega kolesa (leva kolesa se vrtijo pod sklopom dvojne verige ob kolutu).

Dobavljivo možno tudi: Pralni material ŠČETKA PREMIUM specialne polietilenske ščetke (črne/sive) s profilirano obrobo in z mešano izvedbo ščetin na ščetki (geometrija ščetin, obseg in dolžina) za zvišano čistilno uspešnost.

Naprava za pranje koles, ščetka, sovozeča

Obe pralni ščetki koles se sočasno in pneumatsko  zbližata pranemu paru koles. Pravo vodenje zagotavlja ustrezni potisk ščetk h kolesom in segmentirano ščetkanje z močenjem, kar privede do temeljitega  pranja koles pri velikosti platišč do 21“. Naprava za pranje koles se aktivira preko preloma svetlobnega žarka. Od tega trenutka »potuje« frekvenčno vodeno približno 1000 mm skupaj z vozilom.

Naprava za pranje koles

Stabilen enakomeren dovod vode v notranjost ščetk. Visoka čistilna uspešnost z utripajočim posegom ščetk in spreminjanjem krožne smeri.

Pralni sistemi podvozja

Srednjetlačna pršilna naprava za spredaj, spodaj in zadaj, talna montaža dvignjenega hodnika

Iznajdeno za nestično čiščenje spodnjih sprednjih in zadnjih ploskev s srednjim tlakom. Pri pralnem programu »pranje podvozja« se snopi puš preklopijo prekrivajoč pod vozilom. Z vstavitvijo dvignjenega hodnika ustreza ta agregat kot naknadno opremljanje na pralnih stezah z obstoječimi temelji. Z ustrezno oskrbno opremo lahko stvar deluje pri delovnem pritisku približno 15 barov za približno 100 l/min.

Multimedija