Za vsako zahtevo ustrezna naprava!

SOA – Pralnice za tirna vozila

 

 

 

 

Različni tipi izvedbe pralnic

Pralnice za vlake / tramvaje so lahko izdelane na različne načine kot prevozna pralnica (vlak pelje skozi), kot polstacionarna pralnica ali kot samohodna pralnica vlakov in tramvajev z ali brez odjemnika toka. Naše različne konstrukcije ogrodij  so lahko opremljene z vrtljivimi, ločenimi horizontalnimi ali neprekinjenimi pralnimi valji, da lahko optimalno očistijo prednjo / zadnjo stran vozil

 

Stacionaren koncept pralnice

SOA C1000

Pralnica za vlake C1000 je lahko v različici C1000 SOA izvedena kot stacionarna prevozna pralnica za vlake brez omejitve dolžine, z ali brez odjemnika toka.

Koncept pralnice C1000

 

 

Prevozno pranje za vlake z ali brez odjemnika toka

Ta koncept pralnice je mogoče namestiti na prostem, kot tudi v prevozni pralni hali. Konstrukcija okvirja Train Wash C1000 SOA je v standardni barvi RAL 9007 siv aluminij in je prašno lakirana.

Pri tem konceptu se stranske ploskve in alternativno, proti doplačilu, strešne poševnine (z dodatnimi pralnimi valji) operejo med vožnjo skozi napravo. Naprava je lahko – odvisno od hitrosti vožnje skozi pralnico – zasnovana z ustreznim številom parov valjev, za vtiranje pralne kemije in spiranje raztopljene umazanije. Pranje vlaka se izpopolni s prostostoječimi razpršilnimi in splakovalnimi stebri.

 

 

Značilnosti

Vozilo pelje skozi pralnico z lastnim pogonom za pranje stranic. Pranje prednjega dela in zadka ni možno.

Značilnosti:

 • Optimalna za kratka in dolga vozila (neomejena dolžina pranja)
 • Kratki časi pranja
 • Kratka pralna hala / možna pralna plošča

 

Prevozen ali polstacionaren koncept

SOA C5400

Pralnica za vlake TRAINWASH C5400 SOA omogoča pranje vlakov brez odjemnika toka polstacionarno ali tudi s premičnim pranjem.

Vozilo se namesti pred oz. za pralnico za pranje frontalnega dela ali zadka in pelje skozi pralnico z lastnim pogonom za pranje stranskih ploskev. Pranje strehe je možno po želji.

Koncept pralnice C5400

Dodatki

Kot nadgradnjo osnovnega modela lahko vgradimo valje za spojlerje kot tudi valje za strešne poševnine za spodnji stranski del vlaka proti doplačilu.

Krmiljenje

Naše naprave so standardno opremljene z SPS-krmilnikom. Z inteligentnim merjenjem prehoda vozila skrbijo stranski valji za enakomeren in temeljit rezultat pranja.

Fleksibilnost

Christ se med drugim odlikuje tudi po tem, da najdejo naši inženirji rešitve tudi za redke in težke načine uporabe. Kot je vidno na desni fotografiji, smo izdelali pralnico za vlake za enotirno železnico. V principu je bil izziv v tem, da ima tirna greda čisto drugačno zgradbo, kar je bilo potrebno upoštevati pri dimenzijah in poteku gibanja tehnike pralnice.

 

 

Konstrukcije

Pri projektu se je pojavil še drug izziv, ker pelje proga po opornih stebrih in so vagoni na spodnji strani močno ukrivljeni. Zaradi tega je še posebej spodnji del vlaka veliko močneje obremenjen kot pri normalnih tipih vlakov in ga je potrebno zato intenzivno čistiti. Naši konstuktorji so zato razvili posebno verzijo čistilnega sistema za spojlerje, ki je dorasel tej nalogi.

Značilnosti

Ta zasnova pralnice je lahko postavljena tako v pralni hali kot na prostem. Konstrukcija okvirja naprave TRAINWASH C5400 SOA je standardno v RAL 9007 sivem aluminiju s prašnim premazom.

Značilnosti – stacionarno pranje
 • Vsa pralna območja možna
 • Srednje dolg do dolg čas pranja glede na dolžino vozila in potek pranja
 • Potrebna je primerno dolga pralna hala / pralna plošča

 

Značilnosti – polstacionarno pranje
 • Vsa pralna območja možna
 • Kratek do srednje dolg čas pranja glede na dolžino vozila in potek pranja
 • Kratka pralna hala / pralna plošča možna

 

Prevozen koncept pralnice

SOA C7000

Pralnica za vlake TRAINWASH je lahko izdelana v izvedbi C7000 SOA za prevozno pranje (vlak pelje skozi), polstacionarno pranje ali za samovozno pranje (premična pralnica) vlakov in tramvajev s tokovnim odjemnikom. Ta je sestavljena iz 2 polovic portala brez prečne traverze. Zasnova naprave C7000 SOA se lahko nadgradi z dodatnimi stacionarnimi stranskimi krtačami modela C1000 SOA.

 

Koncept pralnice C7000

Zasnova

Z vrtljivim, deljenim, horizontalnim pralnim valjem lahko očistimo tudi zaokrožene površine prednjega in zadnjega dela. Konstrukcija okvirja naprave TRAINWASH C7000 SOA je standardno v RAL 9007 sivem aluminiju s prašnim premazom.

Rezultat pranja

Stranski valji, ki so krmiljeni preko merjenja delovnega učinka, skrbijo za enakomeren in temeljit rezultat pranja. Zaradi različnih dolžin resic na krtačnem valju se lahko tudi lahno ukrivljeni stranski deli optimalno očistijo.

Prilagoditev

Zaradi vrtljivega, deljenega, horizontalnega pralnega valja (deljen strešni valj) se lahko pranje izvede kljub raztegnjenemu tokovnemu odjemniku. Celo zaokrožene čelne ploskve vozila se optimalno očistijo, saj je možno nastaviti različne kote obeh polovic krtač. Za pralnico TRAINWASH je mogoče proti doplačilu dobiti stacionarna sušilna puhala.

 

 

Dodatna oprema

Pralnico za vlake lahko opremimo s t.i. krtačo za spojlerje, da je možno oprati ostre robove vlakov.

Poleg deljene horizontalne krtače lahko napravo po želji opremimo z OPTI-3D krtačo. Še posebej težavne oblike za OPTI-3D krtačo ne predstavljajo težave. Poleg tega sta možni 2 izvedbi krtače: kot krtača za strešne poševnine ter kot krtača za Schürzen.

Značilnosti

Značilnosti – stacionarno pranje
 • Vsa pralna območja možna
 • Srednje dolg do dolg čas pranja glede na dolžino vozila in potek pranja
 • Potrebna je primerno dolga pralna hala / pralna plošča
Značilnosti – polstacionarno pranje
 • Vsa pralna območja možna
 • Kratek do srednje dolg čas pranja glede na dolžino vozila in potek pranja
 • Kratka pralna hala / pralna plošča možna

 

MULTIMEDIJA