Kakovost in varnost

Christ – kakovost in varnost

 

Poizvodi in storitve Christ z zagotovljeno kakovostjo in varnostjo!

Poleg naših inovativnih produktov nudimo tudi pri montaži, zagonu, vzdrževanju in popravilih naših naprav storitve na najvišjem nivoju. S konstantnim šolanjem naših servisnih tehnikov in montažerjev na področju organizacije, varstva pri delu in tehnike zagotavljamo učinkovit način dela z upoštevanjem vseh varnostno-tehničnih vidkov. Seveda za nas to niso samo prazne fraze.

Certifikati za kakovost (DIN EN ISO 9001:2008), varnost pri delu (SCCP in OHSAS 18001), energijski management ( DIN EN ISO 50001:2011) in okoljski management (ISO 14001:2004) dokazujejo, da smo z optimizacijo procesov in z ustreznimi delovnimi sredstvi ustvarili standard, ki ga živimo in nenehno nadgrajujemo.

Certifikati