Voda je dragocena

Zato je toliko bolj pomembno, da z njo gospodarimo varčno. Čista pitna voda je za pranje vozil pogosto predragocena, zato je smiselno, da že uporabljeno pralno vodo v krožnem postopku ponovno uporabimo. Poleg ekoloških vidikov igrajo pri tej odločitvi vlogo tudi zakonska določila in gospodarski faktorji, kot so stroški za pitno in odpadno vodo.

FONTIS-naprave za pripravo vode so razvite posebej za uporabo v pralnicah vozil.  Kompaktna oblika združuje vso tehniko, vključno s tankom za pralno vodo, s filtrom s kremenčevim peskom in tlačno črpalko. Po želji lahko FONTIS opremimo s kemično predobdelavo (flokulacija). Posebej za portalne pralnice razvit model FONTIS-S ima splošno inšpekcijsko dovoljenje Nemškega inštituta za gradbeno tehniko (DIBt Berlin).